Når vi alle blir høyreekstreme

Anne Hege Grung har publisert et innleggpå VD som med sin eksponering fortjener en kommentar, for Grung treffer med sine analyser skremmende godt med hva som vil bli utfordringen for den demokratiske debatten i fremtiden. Jeg velger derfor å legge kommentaren ut som et selvstendig innlegg her.

Anne Hege Grung skriver blant annet:

Å fravriste de høyreekstreme kristendommen er derfor et prosjekt av stor interesse og viktighet for alle oss som mener kristendommen handler om noe annet enn å definere f.eks muslimer som fiender, at kvinner er likeverdige med menn, at alle mennesker er nettopp ­ mennesker.

Den største utfordringen med Grungs innlegg, er at hun argumenterer mot noe som ikke finnes, nemlig høyreekstreme kristne. Jeg anbefaler alle som har mulighet til det å lese Ronald Fangens bok Kristendommen og vår tid. Fangen skrev den 1937-38 og hans dissekering av nazismen er strålende, han opplevde den på nært hold og forstod hva den var. Hans budskap var entydig, høyreekstrem ideologi er fremmed for kristendommen, på samme måte som marxismen er det. Det er ikke det samme som å si at det ikke finnes noen som har misbrukt kristendommen, men de er få. Selv nazistene var klar på at kristendommen måtte revideres, det jødiske måtte bort. Men når Grung presenterer sine analyser, synes det som om høyreekstrem kristendom er noe som finnes, ja, nærmest som grupper med aktive menigheter. Men hvordan får hun til det? Alle vet at det ikke er tilfelle med en slik virkelighetsbeskrivelse, de personene som hun vil fravriste kristendommen, er fraværende, men hva vil hun da? Jo, hun angriper dem som ABB sympatiserte med, de som er kritiske til islam, marxisme og feminisme. Eller som hun skriver:

 

Men likevel har vi et behov for en ettertanke om hva slags religiøs kultur og praksis som kan være med på å skape en slik ideologisk konstruksjon.

 

Dette er i ferd med å bli et av de store ideologiske stridsspørsmålene i vår tid, hvordan skal vi forholde oss til meninger ABB brukte for å rettferdiggjøre sine handlinger? Er de høyreekstreme på lik linje med ABB? Skal vi ta fra dem retten til å tro? Eller er det sterkere virkemidler Grung vil ta i bruk?

 

Grung forholder seg, så langt det er mulig å forstå ut av hennes tekst, til en høyre-venstre akse i sine ideologiske vurderinger, men i en slik akse er høyrefløyen den rene nattvekterstaten, med en Laissez-faire økonomi preget av en rendyrket liberalisme, men Grung forstår ikke at det ikke er en autoritær fortsettelse på denne aksen. Det har alltid vært et problem at aktører i politiske debatter misbruker denne dikotomiseringen av det politiske liv, for da blir alltid alternativet til venstresidens kamp for de undertrykte høyresidens overgrep.

 

Men virkeligheten er ikke slik, og jeg håper Grung vet det.

 

Det som er i ferd med å skje i norsk debatt, er at høyreekstrem terror blir sett på som en naturlig forlengelse av klassisk høyrepolitikk, og spesielt verdikonservatismen. Det blir med ett akseptabelt å angripe konservative, for de er plutselig terroristens ideologiske forløper og inspirator. Og dette er skremmende, man bruker en hendelse begått av en terrorist, til å angripe en politisk motstander som ikke har noen som helst med terroristen å gjøre, alt fordi man oppfatter det ideologiske landskapet som enten venstre ? eller høyreside. At de fleste av oss bruker begrepet høyreekstreme om nazisme/fascisme er ingen unnskyldning for det Grung gjør, som begrep er høyreekstrem en selvstendig størrelse, uavhengig av den tradisjonelle høyre-venstre aksen. Man er ikke høyre-ekstrem om man er kritisk til islam, feminisme og marxismen, men ganske sikkert på høyresiden på den klassiske høyre-venstre aksen.

 

Ekstremisme er en ideologi der vold og tvang er sentrale elementer. Ekstremistisk politikk er ikke interessert i demokratiske spilleregler, og setter egne planer om å tvinge eller drepe dem som er konstruert som fiender, over menneskerettighetene. Høyreekstrem, kristen ideologi er gjerne preget av bestemte fiendebilder: Antisemittisme, hat mot muslimer eller annen rasistisk ideologi, hat mot feminisme og kamp mot likestilling, samt sterk motstand mot alt som kategoriseres som marxisme eller sosialisme.

Dette avsnittet er muligens noe av det verste jeg har lest i debatter som dette, og jeg har lest en del. Det minner uhyggelig om eldre ml-ers stigmatisering av motstandere, var man uenig med dem var man fanden selv. Grung plasserer alle motstandere i samme bås, ja, til og med kampen mot feminismen blir mistrodd. At Grung er dypt skeptisk til de av oss som motarbeider marxismen er ikke til å undres over, det sier mer om hennes ideologiske ståsted, men at en teolog ikke klarer å forstå, selv om hun er uenig, at kristne avskyr alt som smaker av marxismen, vitner om en ideologisk forståelse som står til stryk, men enda verre er det imidlertid at hun ser på ABB som en konsekvens og naturlig fortsettelse av disse synspunktene. Man kan jo bare forestille seg hvor lett det vil bli å målbære islamkritikk eller motstand mot den nye ekteskapsloven etter denne tiraden av avskyeligheter, at det er Grung selv som konstruerer fiendebilder synes henne irrelevant.

 

Hva Grung egentlig ønsker, uten å fravriste sine meningsmotstandere deres kristne tro, kommer ikke klart frem, men hennes ytringer er en av mange lignende utspill som problematiserer holdninger på den klassiske høyrefløy.  Det er ikke lenge siden sentrale debattanter som Sindre Bangstad, Thomas Hylland Eriksen, Arne Johan Vetlesen, og Bushra Ishaq i en kronikk i Aftenposten gjorde rede for hva de mente var uakseptable ytringer, konsekvensen av deres utspill vet vi fortsatt ikke.

 

Grung har levert en tekst, som dersom den blir tatt til følge, vil gi den autoritære staten et nytt ansikt, en postmoderne verdirelativistisk utgave av gamle idealer, der troen på sannheten blir vurdert like avskyelig som virkelig terror.

 

Frihet kan ikke kjøpes, vi må kjempe for den, alltid, skrev Richard Herrmann som en hilsen til meg en gang i studietiden, og jeg begynner å bli klar over at han hadde uhyggelig rett.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

hits